Allmänna villkor

OBS! Klubb Serla stänger den 3 juni 2019. Läs mer.

Serla Club är en medlemsklubb där du kan samla koder, få poäng och lösa in premier samt delta i aktiviteter och utnyttja erbjudanden. Medlemsförmåner är endast avsedda för klubbmedlemmar som främst informeras via e-mail. Kom därför ihåg att hålla dina konto- och kontaktuppgifter uppdaterade.

 

För att delta måste du registrera ditt personliga konto på klubbens hemsida. Registreringen är gratis och gäller tills vidare. Serla Club är öppen för alla över 18 år som har ett permanent uppehållstillstånd i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland eller Litauen. Endast ett medlemskap per person är möjligt. För att bli antagen som medlem måste du skriva in ditt korrekta namn och en aktiv personlig e-mailadress.

 

Som medlem bär du ensam ansvaret för ditt lösenord och din registrerade e-maildress. All användning som sker med ditt användarnamn eller lösenord anses vara utförd av dig som medlem. Genom att dela med dig av dina personuppgifter till Metsä Tissue godkänner du också att de hanteras enligt PuL (Personuppgiftslagen). Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap och begära att dina personuppgifter tas bort från registret. Du kan avsluta ditt medlemskap via den länk du fått i det senaste e-mailet från klubben. När du avslutar ditt medlemskap förlorar du alla dina insamlade poäng.

 

Du kan få poäng från koder som finns i Serla-paketen och genom att delta i klubbens aktiviteter. Observera att det inte är alla Serla-produkter som innehåller koder. Poängantalet i respektive fall anges på klubbens hemsida. Metsä Tissue har rätt att justera såväl poängantalet för olika produkter och aktiviteter som poängens förfallodatum. Poängen tas bort från ditt konto och möjligheten att beställa premier upphör automatiskt den 3 juni 2019 klockan 23.59.

 

Du kan lösa in dina premier på klubbens hemsida med dina insamlade poäng. Beroende på vad premien består av får du den med post i brevlådan, som download-fil att ladda ner, som e-mail eller på ditt konto på hemsidan. Som regel levereras premierna inom 3-4 veckor efter beställningen. Premierna levereras endast inom det land och klubb som du har registrerat. Premierna kan inte skickas tillbaka.

 

Serla Club ansvarar inte för tjänster och produkter som våra underleverantörer och partners producerar och erbjuder – inte heller för fel eller reklamationer som de orsakar. Varje underleverantör och partner är ansvarig för sina egna respektive produkter och tjänster. Serla Club är inte ansvarig för e-mail som hamnar i mailboxens skräpkorg, felaktiga e-mailadresser, eller tekniska problem som uppstår i samband med nedladdning av digitala priser och liknande.

 

Metsä Tissue har rätt att ändra, avbryta eller på annat sätt justera klubbens villkor utan att informera om det. Metsä Tissue förbehåller sig rätten att stänga hemsidan för användaren och avsluta medlemskapet om användaren missköter sig. Det är förbjudet att ändra eller störa ett program eller en hemsida som har med klubben att göra. Om det finns anledning att misstänka en deltagare för bedrägeri, att denne påverkar resultaten på ett sätt som inte är tillåtet enligt villkoren – eller göra sig skyldig till annan förbjuden verksamhet – har klubben rätt att avvisa deltagaren från aktiviteten. Metsä Tissue och/eller partner som planerar och driver klubben kan inte hållas ansvarig för eventuella skador en deltagare åsamkat sig genom sitt medlemskap.

 

Dessa allmänna villkor gäller all verksamhet inom Serla Club. När du registrerar ditt konto godkänner du dessa villkor.

 

Metsä Tissue förbehåller sig rätten att ändra villkoren.


 Integritetspolicy

Denna integritetspolicy för Serla-webbplatsen och Klubb Serla (”integritetspolicy”) beskriver våra rutiner för hantering av personuppgifter samt de insamlade personuppgifterna och hur de behandlas. Integritetspolicyn kan ändras utan föregående meddelande i den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

 

1.   Personuppgiftsansvarig

 

Metsä Tissue Oyj registrerad adress för huvudkontoret på Revontulenpuisto 2, 02100 Esbo, Finland

2.   Kontaktperson

Kontakta oss via e-post: privacy@metsagroup.com

 

 

3.   Syfte och juridisk bakgrund för hantering av personuppgifter

Metsä Tissue ingår i Metsä Group. Personuppgifterna används av Metsä Tissue och dess dotterbolag och då det är relevant av företag som tillhör Metsä Group

Personerna vars uppgifter behandlas är besökare på Serla-webbplatsen, Klubb Serla-medlemmar och alla som lämnar feedback. 

Metsä Tissue använder personuppgifter som samlats in i samband med tillhandahållande av tjänster som den registrerade har begärt. Metsä Tissue kan även använda personuppgifter till verksamhet och verksamhetsanalys, Business Intelligence, förbättringar av produkter och tjänster, anpassning  av innehåll och annonser

Den juridiska bakgrunden för att samla in och behandla personuppgifter om du surfar på webbplatsen är ett berättigat intresse av att samla in uppgifter om webbplatsbesökare för att utveckla våra tjänster och ge riktade annonser för en bättre upplevelse. Om du lämnar kundfeedback till Metsä Tissue har företaget ett legitimt intresse av att behandla uppgifter för att förbättra produkter och tjänster, samt att svara på feedback om så önskas. Vi har ett löpande avtal med Klubb Serla-medlemmar och vi samlar in och behandlar personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som avtalet förbinder oss till. För direkt marknadsföring ber vi om samtycke för olika markandsföringskanaler och om dina uppgifter inte samlas in eller behandlas med andra tjänster samlas personuppgifter in och behandlas utifrån samtycke. Du kan även lämna dina personuppgifter om du deltar i en marknadsföringskampanj eller liknande. När du gör det ingår Metsä Tissue och du i ett avtal där Metsä Tissue ansvarar för att tillhandahålla de tjänster som du begärt (som att vara med i en tävling, lämna åsikter om Metsä Tissuesprodukter och tjänster) och dina uppgifter samlas in och behandlas baserat på det avtalet. 

Metsä Tissue avslöjar inte personuppgifter till obehöriga tredje parter. Metsä Tissue kan dela uppgifterna med tredje parter som Metsä Tissue har anlitat för att tillhandahålla tjänster. Enligt avtal använder dessa företag endast personuppgifter som de har fått tillgång till för att utföra avtalade tjänster. Metsä Tissue kan även avslöja personuppgifter till myndigheter eller andra tredje parter om det krävs i tillämplig lagstiftning.

 

4. Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som:

·    Namn

·    Gatuadress, postadress, ort, land

·    Telefonnummer

·    E-postadress

·    Kön

·    Hushållets storlek

·    Födelsedatum

 

 

Personuppgifter som samlas in i samband med användning av tjänsten/webbplatsen, som:

·    Användning av tjänst/webbplats

·    Enhetsinformation

·    Logginformation

·    IP-adress

·    Platsinformation

·    Cookies och liknande teknik

·    Om klubbmedlem, belöningar som beställts

·    Om klubbmedlem, koder som angetts

 

 

5. Informationskällor och cookies

 

 

Personuppgifter tillhandahålls av individen vid registrering och användning av Klubb, användning av webbplatsen och när kundfeedback ges. Personuppgifter samlas även in av Metsä Tissue i samband med individens användning av tjänsten.

Våra webbplatser använder cookies för att skapa en bättre och mer personlig upplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på användarens enhet av webbläsaren. Mer information om cookies finns på:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx

Genom att använda tjänsten godkänner du användning av cookies. Om du vill inaktivera cookies kan du gå till webbläsarens hjälpmeny för att lära dig mer. Om du inte godkänner cookies kanske du inte kan komma åt eller använda tjänsten

 

6. Destinationer för avslöjade uppgifter och huruvida uppgifter överförs till länder utanför EU/ EEA

 

Metsä Tissue får behandla personuppgifter inom de jurisdiktioner där Metsä Tissue finns. I vissa fall använder Metsä Tissue externa tjänsteleverantörer till att samla in, använda, analysera och på annat sätt behandla uppgifterna. Dessa tjänsteleverantörer har avtalat att endast använda personuppgifter som de tar del av till att utföra de tjänster som Metsä Tissue har anlitat dem för.  Metsä Tissue kan även tillhandahålla dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att uppfylla alla tillämpliga lagar, föreskrifter, juridiska processer och bindande begäranden från myndigheter.

Personuppgifter kan behandlas inom EU/EEA och utanför EU/EEA. Metsä Tissue överför endast dina personuppgifter utanför EU/EEA baserat på något av de juridiska skälen som beskrivs nedan:

• mottagarlandet anses av Europeiska kommissionen ge tillräckligt skydd för dina personuppgifter

• vi har tillräckliga skydd för överföringen genom användning av typklausuler för överföring av personuppgifter till tredje länder som utfärdats av Europeiska kommissionen eller

• du har godkänt överföringen eller så finns det en annan juridisk grund för överföringen i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter.

 

7. Datasäkerhet

Personuppgifter hanteras försiktigt och med sekretess. Personuppgifter hanteras endast av personal med ansvarsområden som kräver behandling av personuppgifter.

Användare loggar in i systemet som innehåller personuppgifter antingen genom att ange personliga användar-ID:n och lösenord eller genom att använda enkel inloggning. Användarbehörigheter kräver ett särskilt godkännande av utsedd Metsä Tissue-personal.

Alla personuppgifter skyddas med regelbundet granskade och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet vilka motverkar oavsiktlig eller otillåten åtkomst, ändring, förstöring eller annan behandling, inklusive otillåtet avslöjande och överföring. Åtgärder omfattar lämpliga brandväggar, säkra serverrum och uppdaterade rutiner för hantering av åtkomst till IT-system.

 

 

8. Dina rättigheter

 

 

 

 

 

 

Du har rätt till att:

• få åtkomst till, uppdatera, ta bort och korrigera dina personuppgifter För Klubb-medlemmar innebär den rätten att logga in på tjänsten och navigera till profilsidan

• dra tillbaka ditt godkännande i de fall då behandling av personuppgifter utgår från ditt godkännande Behandlingen av dina uppgifter utgår endast från ditt godkännande vid marknadsföring och du kan dra tillbaka ditt godkännande i det senaste direkta marknadsföringsmeddelandet du fått

• invända mot användningen av dina personuppgifter baserat på din specifika situation när vår juridiska grund för att behandla dina uppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse

• begära att Metsä Tissue begränsar behandlingen av dina personuppgifter och

• få tillgång till dina personuppgifter i ett maskinläsligt format och överföra informationen till en annan personuppgiftsansvarig, då du har angett personuppgifterna till Metsä Tissue och då behandlingen av sådan information baseras på avtal eller ditt samtycke.

Du kan utöva dina rättigheter ovan genom att logga in på tjänsten och navigera till profilsidan. Du kan även kontakta oss genom vår integritetswebbplats, besöka oss personligen eller skicka ett brev till adressen som anges i avsnitt 8. Metsä Tissue kan begära att du skriftligen beskriver din begäran och kommer alltid att bekräfta din identitet innan din begäran hanteras.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga hos den tillsynsmyndigheten som ansvarar för kontroll av efterlevnad med tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter.

 

Begäranden ska skickas i skrift till:
Metsä Tissue Oyj

Attn:  Legal Services

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

Finland

 

Begäranden kan skickas till oss personligen på:
Revontulenpuisto 2

020100 Espoo

Finland

Om du skickar en begäran personligen måste giltigt ID med bild presenteras.

 

 

 

 

 

 

9. Policy för skydd av personuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om Metsä Tissues leverantörer/kunder/kontaktpersoner hanteras under livscykeln för samarbetet mellan Metsä Group och leverantören/kunden och personuppgifter märks som passiva vid slutet av livscykeln för samarbetet, varefter uppgifterna inte längre används aktivt. Alla personuppgifter som märkts som passiva raderas som senast sex månader efter att de blivit passiva.

 

Vår webbplats använder cookies för att skapa en bättre och mer personlig upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer. Stäng