Allmänna villkor

Klubb Serla är en medlemsklubb där du kan samla koder, få poäng och lösa in premier samt delta i aktiviteter och utnyttja erbjudanden. Medlemsförmåner är endast avsedda för klubbmedlemmar som främst informeras via e-mail. Kom därför ihåg att hålla dina konto- och kontaktuppgifter uppdaterade.

För att delta måste du registrera ditt personliga konto på klubbens hemsida. Registreringen är gratis och gäller tills vidare. Klubb Serla är öppen för alla över 18 år som har ett permanent uppehållstillstånd i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland eller Litauen. Endast ett medlemskap per person är möjligt. För att bli antagen som medlem måste du skriva in ditt korrekta namn och en aktiv personlig e-mailadress.

Som medlem bär du ensam ansvaret för ditt lösenord och din registrerade e-maildress. All användning som sker med ditt användarnamn eller lösenord anses vara utförd av dig som medlem. Genom att dela med dig av dina personuppgifter till Metsä Tissue godkänner du också att de hanteras enligt PuL (Personuppgiftslagen). Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap och begära att dina personuppgifter tas bort från registret. Du kan avsluta ditt medlemskap via den länk du fått i det senaste e-mailet från klubben. När du avslutar ditt medlemskap förlorar du alla dina insamlade poäng.

Du kan få poäng från koder som finns i Serla-paketen och genom att delta i klubbens aktiviteter. Observera att det inte är alla Serla-produkter som innehåller koder. Poängantalet i respektive fall anges på klubbens hemsida. Metsä Tissue har rätt att justera såväl poängantalet för olika produkter och aktiviteter som poängens förfallodatum. Poängen är giltiga i 2 år från det att de registrerats och tas automatiskt bort från ditt konto när tiden löpt ut. Innan poängens förfallodag infinner sig får du påminnelse via e-mail. Ett undantag är att alla poäng som är insamlade före den 27 september 2016 löper ut den 31 augusti 2018.

Du kan lösa in dina premier på klubbens hemsida med dina insamlade poäng. Beroende på vad premien består av får du den med post i brevlådan, som download-fil att ladda ner, som e-mail eller på ditt konto på hemsidan. Som regel levereras premierna inom 3-4 veckor efter beställningen. Premierna levereras endast inom det land och klubb som du har registrerat. Premierna kan inte skickas tillbaka.

Klubb Serla ansvarar inte för tjänster och produkter som våra underleverantörer och partners producerar och erbjuder – inte heller för fel eller reklamationer som de orsakar. Varje underleverantör och partner är ansvarig för sina egna respektive produkter och tjänster. Klubb Serla är inte ansvarig för e-mail som hamnar i mailboxens skräpkorg, felaktiga e-mailadresser, eller tekniska problem som uppstår i samband med nedladdning av digitala priser och liknande.

Metsä Tissue har rätt att ändra, avbryta eller på annat sätt justera klubbens villkor utan att informera om det. Metsä Tissue förbehåller sig rätten att stänga hemsidan för användaren och avsluta medlemskapet om användaren missköter sig. Det är förbjudet att ändra eller störa ett program eller en hemsida som har med klubben att göra. Om det finns anledning att misstänka en deltagare för bedrägeri, att denne påverkar resultaten på ett sätt som inte är tillåtet enligt villkoren – eller göra sig skyldig till annan förbjuden verksamhet – har klubben rätt att utvis deltagaren från aktiviteten. Metsä Tissue och/eller partner som planerar och driver klubben kan inte hållas ansvarig för eventuella skador en deltagare åsamkat sig genom sitt medlemskap.

Dessa allmänna villkor gäller all verksamhet inom Klubb Serla. När du registrerar ditt konto godkänner du dessa villkor.

Metsä Tissue förbehåller sig rätten att ändra villkoren.

Vår webbplats använder cookies för att skapa en bättre och mer personlig upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer. Stäng